Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2015

notfromhere
6456 5164
nutella
Reposted frompankamien pankamien viavongoogen vongoogen
notfromhere
And for that some people are extremely sorry... 
notfromhere
Reposted fromgruetze gruetze viavongoogen vongoogen

March 06 2015

notfromhere
4246 64c8 500
Reposted frominto-black into-black viavongoogen vongoogen

February 25 2015

notfromhere
4506 d883
notfromhere
4245 616d 500
Reposted fromrol rol

February 22 2015

2020 976d 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viavongoogen vongoogen
notfromhere
4107 2f5f
Reposted frombloodymonk bloodymonk
notfromhere
3695 39da
Reposted frombloodymonk bloodymonk
notfromhere
4264 8d51 500
Reposted frombunnywhite bunnywhite
notfromhere
Reposted fromDeva Deva

February 21 2015

notfromhere
2612 6581
notfromhere
1863 500b 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viavongoogen vongoogen
notfromhere
...no ale niech pan sam powie, czy możliwa jest przyjaźń, taka czysta przyjaźń, między kobietą a mężczyzną, jeśli ona jest ładna i do tego niegłupia, a on przystojny? Jeśli ludzie są tak blisko, że sobie pomagają, lubią być razem, dawać sobie prezenty, troszczą się o swoje zdrowie, całują się na pożegnanie i na powitanie w policzek albo w czoło, no to czemu nie mieliby w końcu pocałować się w usta, przytulić mocniej niż zwykle, polubić smaku i zapachu tej drugiej osoby? Dlaczego nie mieliby w końcu dotknąć się czulej, a potem jeszcze czulej, nie zachwycić się pięknem swoich dłoni, ust, włosów, opalonych ramion? To się musi stać prędzej czy później i przyjaciele zostają kochankami. Zawsze tak jest, chyba że przyjaźń nie jest wcale tak wielka, albo mieszkają bardzo daleko od siebie, albo coś innego w życiu nie pozwala im się zbliżyć, ciężka praca, choroba, a może jeszcze coś innego.
— Marek Soból "Mojry"
Reposted fromgoniewicz goniewicz viavongoogen vongoogen

February 16 2015

notfromhere
6580 7b06
notfromhere
8230 9166 500
notfromhere
7372 abac
Reposted byPeverell Peverell
notfromhere
5387 dc89 500
Reposted byFribbeljabolmaxosiu
notfromhere
4208 12d8
notfromhere
3007 0760 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl